יתרונות החיפוי בגזם

1. מניעת עשבייה – עד 80%

2. הפחתה משמעותית של ריסוס נגד עשבייה

3. מניעת איוד – עד 50% חיסכון במים

4. מניעת סחף קרקע

5. שיפור חזות הישוב

6. טיוב הקרקע – שמירה על חיות השכבה העליונה

7. בידוד הקרקע מחום ומקור