top of page
Weddings
Private Parties
מהם השרותים שלנו ?
פיזור-min.jpg

פיזור

רסק הגזם יישפך ממיכל המרסקת בערימה אחת ארוכה בגובה של 80 ס"מ או בפסים ברוחב 30 ס"מ ובגובה ממוצע של 15 ס"מ.

גריסה-min.jpg

ריסוק

סכינים המורכבים על צירים ספיראליים יניעו את הגזם ויחתכו אותו. במהלך האיסוף יתהפך ויסתובב הגזם בתוך מיכל המרסקת ויתקבל רסק דק.

IMG_8159.JPG

איסוף

הגזם ייאסף על ידי מנוף עם חובק מערימה ברחוב ואל מכל המרסקת.

מידע כללי
פיזור-min.jpg

יתרונות החיפוי בגזם

1. הפחתת עשבייה – עד80% 

2. הפחתה משמעותית של ריסוס נגד עשבייה
3. מניעת איוד – עד 40% חיסכון במים
4. מניעת סחף קרקע
5. שיפור חזות הישוב
6. טיוב הקרקע – שמירה על חיות השכבה העליונה
7. בידוד הקרקע מחום ומקור

8. אישור המשרד להגנת הסביבה

גריסה-min.jpg

כדאיות

הניידת מאפשרת עיבוד במקום של הגזם לרסק גזם שאותו ניתן לפזר על אדמת הישוב. הדבר מבטל את הצורך להוביל את הגזם למרחקים ולשלם עלויות הובלה וטיפול בתחנת מעבר והטמנה. יתרון נוסף הוא הקטנת נפח הגזם במקום דבר המאפשר רצף ארוך יותר של עבודה.

IMG_8174.JPG

מידע טכני

הניידת מקטינה את נפח הגזם פי 5. נפח מיכל הניידת 15 קו"ב והנפח האפקטיבי כ – 13 קו"ב. מיכל המרסקת מכיל כ 45 – 60

קו"ב של גזם לא מרוסק

ביום עבודה ממוצע יבוצעו איסוף, גריסה ופיזור של 3 – 5 מכלים. ההספק תלוי במספר נקודות האיסוף, נפח הגזם בכל נקודה וסוג הגזם.

משקל החומר המרוסק כשהמכל מלא הוא כ – 3 טון.

קוטר מרבי של גזעים הוא 10 ס"מ

ביום עבודה בן 8 שעות ניתן להעמיס, לרסק ולפזר 150 – 200 קו"ב גזם גולמי (לא מרוסק)

bottom of page